Лук

0

Лук

Уточнить поиск

Кремень

Кремень

Срок созревания 110 - 120 дней. Получен методом индивидуального отбора из сорта Yellow of Parma. Основными отличиями являются высокая урожайность — свыше 800 ц/ га (до 1000 ц/га по данным испытания в Волгоградской области на капельном орошении) и хорошее качество продукции. Внешний вид лука-репки традиционен для юга России: это желто-коричневая окраска сухих покровных чешуй, округлая луковица и полуострый вкус.От широко известных сортов Халцедон и Денсити отличается более высокой товарностью лук..

Прометей

Прометей

Пісу уақыты 115 - 125 күн. Сорт сортты популяциялаудан жеке сұрыптау әдісімен алынған. Айрықша ерекшеліктері — жоғары дәмдік сапасы және пияз шалқанның тартымды сыртқы түрі. Құрғақ заттың құрамы орташа есеппен — 10,9%. Сақтау ұзақтығы — 5 айдан астам. Пияз басының пішіні сүйір жағы төмен қараған дөңгелек.Құрғақ жабын қабықшалары күлгін-қызыл түсті; шырынды қабықшалары — қою қызыл түсті. Пияз басының тартымды сыртқы түрі пияз шалқан өнімінің ассортиментін ұлғайту үшін осы сортты барынша перспекти..